MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsens arbejde

Skolebestyrelsen består af forældre-, medarbejder-, og elevrepræsentanter. Skolebestyrelsen er et vigtigt organ for skolen, da den er med til at udvikle skolen og sikre at eleverne trives og får den best mulige læring. 

Skolebestyrelsen skal sætte mål og retning for skolens arbejde bl.a. principper om elevernes undervisningstimeantal og arbejdets fordeling mellem lærerne.